Behandelovereenkomst

Bij aanvang van de 1e massagebehandeling verzoek ik u de Behandelovereenkomst in te vullen met uw persoonlijke gegevens, deze verder door te lezen en voor akkoord te ondertekenen. Onderdeel van deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden en het Privacy Reglement. 

Zie voor behandelovereenkomst HIER

Algemene voorwaarden

Voor de algemene voorwaarden klik HIER

Uw Privacy

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt het gebruik en de beveiliging van persoonlijke gegevens geregeld. Als therapeut moet ik voldoen aan deze wetgeving.

Om de privacy te waarborgen zal ik zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw dossier. Tevens heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Voor u als cliënt moet het duidelijk zijn welke gegevens ik in uw dossier bewaar en voor welk doel.

Als het nodig is om (medische) gegevens op te vragen bij een andere zorgverlener, dan zal ik eerst expliciet uw toestemming hiervoor vragen. Ook zal ik alleen gegevens uit uw dossier verstrekken aan andere zorgverleners na uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld bij verwijzing naar een andere behandelaar of bij waarneming door een collega-therapeut.

Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) ben ik verplicht dossiers van cliënten 15 jaar te bewaren.

Voor het volledige Privacyreglement van Bon Balans Massagetherapie klik HIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon Balans Massagetherapie  | Oetewaal 12A  |  2151 SL  |  Nieuw Vennep