Behandelovereenkomst

Bij aanvang van de eerste massagebehandeling verzoek ik je de Behandelovereenkomst in te vullen met je persoonlijke gegevens, deze verder door te lezen en voor akkoord te ondertekenen. Onderdeel van deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden en het Privacy Reglement. 

Zie voor de behandelovereenkomst HIER

Algemene voorwaarden

Zie voor de algemene voorwaarden HIER

Uw Privacy

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt het gebruik en de beveiliging van persoonlijke gegevens geregeld. Als therapeut moet ik voldoen aan deze wetgeving.

Voor de cliënt moet het duidelijk zijn welke gegevens ik in het dossier bewaar en voor welk doel.

Om de privacy te waarborgen zal ik zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot de dossiers. Tevens heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Als het nodig is om (medische) gegevens op te vragen bij een andere zorgverlener, dan zal ik eerst expliciet toestemming hiervoor aan de cliënt vragen. Ook zal ik alleen gegevens uit het dossier verstrekken aan andere zorgverleners na expliciete toestemming van de cliënt, dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij verwijzing naar een andere behandelaar of bij waarneming door een collega-therapeut.

Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) ben ik verplicht dossiers van cliënten 15 jaar te bewaren.

Zie voor het volledige Privacyreglement HIER 

 

 

Bon Balans Massagetherapie  | Oetewaal 12A  |  2151 SL  |  Nieuw Vennep