Behandelovereenkomst

Bij aanvang van de eerste massagebehandeling verzoek ik je de Behandelovereenkomst in te vullen met je persoonlijke gegevens, deze verder door te lezen en voor akkoord te ondertekenen. Onderdeel van deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden en het Privacy Reglement. 

Zie voor de behandelovereenkomst HIER

Algemene voorwaarden

Zie voor de algemene voorwaarden HIER

Uw Privacy

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt het gebruik en de beveiliging van persoonlijke gegevens geregeld. Als therapeut moet ik voldoen aan deze wetgeving.

Om de privacy te waarborgen zal ik zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw dossier. Tevens heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Voor jou als cliënt moet het duidelijk zijn welke gegevens ik in je dossier bewaar en voor welk doel.

Als het nodig is om (medische) gegevens op te vragen bij een andere zorgverlener, dan zal ik eerst expliciet je toestemming hiervoor vragen. Ook zal ik alleen gegevens uit je dossier verstrekken aan andere zorgverleners na jouw expliciete toestemming, bijvoorbeeld bij verwijzing naar een andere behandelaar of bij waarneming door een collega-therapeut.

Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) ben ik verplicht dossiers van cliënten 15 jaar te bewaren.

Zie voor het volledige Privacyreglement van Bon Balans Massagetherapie HIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon Balans Massagetherapie  | Oetewaal 12A  |  2151 SL  |  Nieuw Vennep