Vergoedingen

Als massagetherapeut ben ik aangesloten bij de beroepsorganisatie LVNT* (Landelijke Vereniging voor Natuurgeneeskundig Therapeuten). Dit houdt in dat een aantal zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering de therapeutische Massagebehandelingen als "Natuurgeneeskundig Consult" gedeeltelijk vergoeden.

Therapeutische massagebehandelingen (Holos Massagetherapie, VLOW®-borstweefselbehandelingen en Manuele Lymfedrainage) komen voor vergoeding in aanmerking. Stoelmassages worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Klik HIER voor de vergoedingenlijst 2020 LVNT*-therapeuten. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Ik raad u aan om bij uw eigen ziektekostenverzekeraar informatie in te winnen over uw persoonlijke vergoedingsmogelijkheid. De informatie die de zorgverzekeraar hiervoor nodig heeft, zijn de licentienummers en codes die hieronder staan vermeld (deze staan ook op de factuur). 

LVNT* Licentienummer: 16.003 / RBCZ Licentienummer: 174389R
AGB Zorgverlenerscode: 90101349 / AGB Praktijkcode: 90060892
Prestatiecode: 24005 / Natuurgeneeskundig consult

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging LVNT* (Licentienummer 16.003) en ben opgenomen in het register van de RBCZ (Licentienummer 174389R). De behandelingen vallen hiermee onder de klachten- en geschillenregeling volgens de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg). Tevens sta ik geregistreerd in het Licentieregister voor VLOW®-borstweefselbehandelaars, welke beschikt over een klachtenreglement (www.lifestream.nl).  

* Sinds 1 januari 2020 zijn de beroepsverenigingen VNT en LVNG gefuseerd tot de vereniging LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten). Het kan zijn dat de nieuwe benaming nog niet bij alle zorgverzekeraars is doorgevoerd.
Op de factuur staat ter informatie voor de zorgverzekeraar een vignet met het oude en het nieuwe logo. Tevens stuur ik met de factuur een informatieblad mee, waarin alle informatie over de fusie en de naamswijziging van LVNT staat vermeld. Klik HIER voor het informatieblad.

 

 

Bon Balans Massagetherapie  | Oetewaal 12A  |  2151 SL  |  Nieuw Vennep